Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

THÔNG BÁO CỦA SỞ NGOẠI VỤ

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Sở Ngoại vụ Lạng Sơn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

Chiều ngày 30/12/2016, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chứ