Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Sở Ngoại vụ tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) và Ngày Pháp luật tháng 7/2017

Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao ý thức chấp hàn

Sở Ngoại vụ Lạng Sơn tổ chức “Ngày Pháp luật” tháng 5/2017

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2017, ngày 25/5/2017 Sở Ngoại v

Gặp mặt trao đổi kinh nghiệm của Đoàn Thanh niên Sở Ngoại vụ Lạng Sơn và Thái Nguyên

Trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 85 năm

Trang