Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Chuyển giao Dự án “Ngân hàng Bò” của Tổ chức Allianz Mission cho Ban Quản lý dự án huyện Bắc Sơn

Ngày 16/6/2016 vừa qua, tại trụ sở UBND huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã

Hội nghị xúc tiến viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Lạng Sơn năm 2016

Triển khai Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 –

Tổ chức ROI, Hàn Quốc ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn

         Triển khai các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và Chính quyền

Hội nghị Giao ban toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2015

        Ngày 23/12/2015, tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ

Trang