Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Thêm một bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa

Chiều 19-10, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ tổ chức bàn giao và tiếp

Nghiệp vụ công tác quản lý biên giới Việt Nam - Lào

Khi thực hiện các công việc liên quan đến công tác biên giới, mọi cán bộ phải nắm vững nghiệp vụ