Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

THÔNG BÁO CỦA SỞ NGOẠI VỤ

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

LỊCH TUẦN 4 THÁNG 8 (Từ thứ 2, ngày 24/8 - thứ sáu, ngày 30/8)

LỊCH TUẦN 4 THÁNG 8 (Từ thứ 2, ngày 24/8 -  thứ sáu, ngày 30/8)

Giám đốc Hoàng Xuân Thuận

 

Thứ hai

Ngày 24/8

Thứ ba

Ngày 25/8

Thứ tư

Ngày 26/8

Thứ năm

Ngày 27/8

Thứ sáu

Ngày 28/8

Sáng

 Dự lễ kỉ niệm 70 năm ngành tổ chức nhà nước

 

Đi công tác Hà Nội

Đi công tác Hà Nội

Đi công tác Hà Nội 

Chiều

 

 

 

Phó Giám đốc Nguyễn Thắng Lợi

 

Thứ hai

Ngày 24/8

Thứ ba

Ngày 25/8

Thứ tư

Ngày 26/8

Thứ năm

Ngày 27/8

Thứ sáu

Ngày 28/8

Sáng

 

 

Dự lễ kỷ niệm 70 năm ngành truyền thống Tư pháp

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc Trịnh Tuyết Mai

 

Thứ hai

Ngày 24/8

Thứ ba

Ngày 25/8

Thứ tư

Ngày 26/8

Thứ năm

Ngày 27/8

Thứ sáu

Ngày 28/8

Sáng

 

 

 

 

Dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngành thành lập ngành Văn hóa

Chiều

 

 

 

Họp tại UBND tỉnh