Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Tổng kết 5 năm thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 30/10/2015, Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc đã diễn ra tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Hồ Xuân Sơn đã chủ trì Hội nghị. Tham dự và trình bày tham luận tại Hội nghị còn có Lãnh đạo, đại diện các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải và 7 tỉnh biên giới phía Bắc.

 

(Đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc)

Thực hiện Chỉ thị số 1326/CT-TTg ngày 27/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, trong 5 năm qua, các Bộ ngành và địa phương biên giới đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao trong chỉ đạo, điều hành và tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững sự ổn định của đường biên giới, mốc quốc giới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cư dân biên giới. Để đạt được kết quả trên, các Bộ ngành liên quan và 7 tỉnh biên giới phía Bắc đã tích cực phối hợp từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức từ Trung ương đến địa phương; xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện 3 văn kiện; phát huy có hiệu quả vai trò chức năng của mình trong công tác quản lý Nhà nước về biên giới, lãnh thổ; hoàn thành tốt những công việc sau phân giới cắm mốc như: nhận biết đường biên giới, di dời mồ mả, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến 3 văn kiện, xây dựng kè bảo vệ bờ sông, suối, cồn bãi trên sông suối biên giới, kè bảo vệ mốc quốc giới; mở, nâng cấp các cặp cửa khẩu mà hai Bên đã thỏa thuận; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch; và tăng cường giao lưu hữu nghị, kết nghĩa thôn bản ở vùng biên giới hai nước.Về song phương, các lực lượng chức năng hai bên thường xuyên trao đổi, phối hợp thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, lãnh thổ; hợp tác hữu nghị giữa các địa phương biên giới hai nước ngày càng được tăng cường, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới hai nước và xây dựng đường biên giới Việt – Trung thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Đồng chí Hoàng Xuân Thuận, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn trình bày tham luận tại Hội nghị)

 

Minh Phương: P.QLBG

Các thông tin khác