Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Cẩm nang an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 18 tháng 02 năm 2016, Sở Thông tin và truyền thông ban hành văn bản số: 104/STTTT-CNTT Về việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin. An toàn thông tin có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người sử dụng công nghệ thông tin nói chung và cán bộ, công chức, viên chức nói riêng. Các nguy cơ mất an toàn thông tin không chỉ ảnh hưởng đến các cá nhân mà còn tác động mạnh mẽ đến sự phát triển và ổn định của xã hội. Do đó cán bộ, công chức, viên chức cần tự trang bị kiến thức cơ bản nhằm tự bảo vệ mình trước các nguy cơ mất an toàn thông tin vốn ngày càng phức tạp hiện nay. Sở Ngoại vụ gửi nội dung tài liệu tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn cơ quan nghiên cứu./.

(Gửi kèm file: Cẩm nang an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức)