Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Tuyển sinh đi học tại Ucraina năm 2016

Căn cứ văn bản số 133/TB-BGDĐT ngày 18/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc Thông báo Tuyển sinh đi học tại Ucraina năm 2016;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 695/VP-NC ngày 05/4/2016 về việc Tuyển sinh đi học tại Ucraina năm 2016;

Ngày 12/4/2016, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đã ban hành công văn số 314 /SNV-CCVC về việc tuyển sinh đi học tại Ucraina năm 2016, theo đó gồm những nội dung sau:

1. Chỉ tiêu đào tạo: 

- Đại học (đào tạo 03-04 năm) và thạc sĩ (đào tạo 02 năm):     25 chỉ tiêu;

- Tiến sĩ (đào tạo 03 năm):                                               05 chỉ tiêu.

Học bổng tiến sĩ chỉ danh cho ứng viên đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ tại Ucraina.

Chương trình đào tạo đại học và thạc sĩ nếu chưa có ngoại ngữ ứng viên phải tự thu xếp học phí 01 năm học dự bị tiếng (không tính vào chương trình đào tạo).

2. Chế độ học bổng

- Chính phủ Ucraina: Tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp học bổng hàng tháng và bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo quy định của Chính phủ Ucraina cho thời gian học chuyên ngành.

- Chính phủ Việt Nam:  Cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng cho toàn khóa học theo chế độ hiện hành. 

3. Đối tượng và điều kiện

a) Đối tượng

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định;

- Đối tượng là học sinh, sinh viên đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn đăng ký.

b) Điều kiện

- Cán bộ, công chức đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

- Viên chức đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

- Và các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của chương trình tuyển sinh đi học tại Ucraina tại văn bản số 133/TB-BGDĐT ngày 18/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thời gian và Hình thức đăng ký

a) Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 20/4/2016

b) Hình thức:

- Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại websit: https://tuyensinh.vied.vn/

- Nộp hồ sơ giấy: 02 bộ (01 bộ tiếng Việt, 01 bộ tiếng Nga) để đăng ký bằng thư chuyển phát nhanh đảm bảo tới Cục đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo, 21 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xem chi tiết tại đây: văn bản số 133/TB-BGDĐT ngày 18/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào