Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Chương trình đào tạo Chính sách quản lý và đào tạo kỹ thuật nước ngoài năm 2016 của Chính quyền tỉnh Kanagawa, Nhật Bản

Ngày 25/3/2016, Sở Ngoại vụ nhận được Thư của Chính quyền tỉnh Kanagawa nội dung thông báo việc tổ chức Chương trình đào tạo Chính sách quản lý và đào tạo kỹ thuật nước ngoài năm 2016 cho đối tượng là lãnh đạo đến từ những nước đang phát triển có quan hệ hợp tác với Kanagawa. Được sự đồng ý của UBND tỉnh Lạng Sơn, giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối liên hệ với Chính quyền tỉnh Kanagawa. Theo đó, Sở Ngoại vụ xin thông báo Chương trình học bổng tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nội dung như sau:

Chương trình đào tạo gồm: Đào tạo Chính sách quản lý và Đào tạo kỹ thuật nước ngoài (trong đó đào tạo Chính sách quản lý lấy 04 học viên và đào tạo kỹ thuật lấy 08 học viên)

I. Đào tạo Chính sách quản lý.

Các ứng viên sẽ được lựa chọn thông qua quá trình xét duyệt.

          1. Tiêu chuẩn:

          1.1 Là cán bộ cấp phòng trở lên đang làm việc tại cơ quan hiện tại ít nhất từ 02 năm trở lên, có đủ kiến thức trong lĩnh vực muốn tham gia đào tạo.

          1.2 Có đủ sức khỏe cả thể chất và tinh thần để tham gia khóa đào tạo.

          1.3 Từ 30 tuổi trở lên tính từ thời điểm 01/01/2016.

          1.4 Có quốc tịch không phải quốc tịch Nhật Bản.

          1.5 Không có dấu hiệu tội phạm như bị trục suất khỏi Nhật Bản do vi phạm luật và các quy định của Nhật Bản.

          1.6 Không có cản trở nào trong việc tham dự khóa đào tạo tại Nhật Bản.

          2. Ngôn ngữ sử dụng cho đào tạo

          - Tiếng Anh (sẽ bố trí 01 phiên dịch tiếng Anh)

         3. Chi phí khóa đào tạo và chỗ ở

          Chính quyền tỉnh Kanagawa sẽ đài thọ toàn bộ chi phí cần thiết để tổ chức khóa đào tạo.

        4. Thông báo kết quả xét chọn:

          Kết quả xét chọn sẽ được thông báo tới các ứng viên qua cơ quan giới thiệu vào khoảng cuối tháng 5/2016

        5. Chứng chỉ

          Chính quyền tỉnh Kanagawa sẽ cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học  sau khi học viên kết thúc Chương trình đào tạo này.

II. Chương trình đào tạo kỹ thuật 

   - Khoảng 08 người, các ứng viên sẽ được lựa chọn thông qua quá trình xét duyệt. Trong đó có 03 người được lựa chọn từ những khu vực quan trọng trên cơ sở ưu tiên.

          * Khu vực quan trọng:

          - Việt Nam

          - Ấn Độ

          - Mêhicô

          - Các nước Châu Phi

1. Tiêu chuẩn

          Các ứng viên tham gia đào tạo đến từ các quốc gia đang phát triển phải đáp ứng những yêu cầu sau:

          1. Là cán bộ đang làm việc tại cơ quan hiện tại ít nhất từ 01 năm trở lên, có mong muốn và có tiềm năng trở thành cán bộ cấp phòng hoặc cấp lãnh đạo cấp cao hơn trong tương lai trong những lĩnh vực được đào tạo.

          - Sau khi trở về nước, phải đảm nhiệm công việc giống như những lĩnh vực được đào tạo tại vị trí đó.

          - Sinh viên không được chấp nhận

- Thành thạo tiếng Nhật Bản về nghe, nói để tham gia đào tạo. Sẽ không có phiên dịch trong suốt quá trình học chuyên sâu của học viên. Nếu khóa học chuyên sâu quá khó, chương trình sẽ chấp nhận cho học viên tham gia khóa học bằng tiếng Anh, tuy nhiên học viên vẫn phải thành thạo tiếng Nhật ở mức độ giao tiếp cơ bản.

          2. Có đủ sức khỏe cả thể chất và tinh thần để tham gia khóa đào tạo.

          3. Từ 18 tuổi trở lên và dưới 40 tuổi tính từ thời điểm 01/8/2016.

          4. Có quốc tịch không phải quốc tịch Nhật Bản.

          5. Chưa tham gia các khóa đào tạo nào tại Nhật Bản trước đây.

Không có dấu hiệu tội phạm như bị trục suất khỏi Nhật Bản do vi phạm luật và các quy định của Nhật Bản.

          6. Không có cản trở nào trong việc tham dự khóa đào tạo tại Nhật Bản.

2. Thông báo kết quả xét chọn:

Kết quả xét chọn sẽ được thông báo tới các ứng viên qua cơ quan giới thiệu vào khoảng cuối tháng 5/2016

3. Ngôn ngữ giảng day:

Khóa học chuyên sâu sẽ được giảng bằng tiếng Nhật. Nếu khóa học chuyên sâu quá khó, chương trình sẽ chấp nhận cho học viên tham gia khóa học bằng tiếng Anh, tuy nhiên học viên vẫn phải thành thạo tiếng Nhật ở mức độ giao tiếp cơ bản

4. Chi phí khóa đào tạo và chỗ ở

          Chính quyền tỉnh Kanagawa sẽ đài thọ toàn bộ chi phí cần thiết để tổ chức khóa đào tạo. Học viên sẽ ở ký túc do Chính quyền tỉnh Kanagawa cung cấp.

5. Chứng chỉ

          Chính quyền tỉnh Kanagawa sẽ cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học  sau khi học viên kết thúc Chương trình đào tạo này.

III. Địa chỉ gửi tài liệu đăng ký và thông tin liên hệ

Tổ chức chịu trách nhiệm về Chương trình đào tạo chính sách quản lý

Nhóm hợp tác và trao đổi quốc tế,

Phòng Quốc tế, Sở Cộng đồng và các vấn đề công dân.

Cục Các vấn đề cộng đồng, Chính quyền tỉnh Kanagawa

Địa chỉ: số 01 Đại lộ Nihon-odori, Naka-ku, Thành phố Yokohama, 231-8588, Nhật Bản

Điện thoại: 045-210-3752 (trực tiếp), Fax: 045-212-2753,

Email: kk-kokusai@pref.kaganawa.jp

         

 Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập website: http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f41024

Hoặc có thể xem hướng dẫn chi tiết tại văn bản đính kèm dưới đây.