Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Đại sứ quán Hung-ga-ri thực hiện cấp giấy tờ hộ tịch

Ngày 25/3/2016, Đại sứ quán Hung-ga-ri tại Hà Nội thông báo kể từ ngày 01/4/2016, viên chức lãnh sự của Cơ quan đại diện Hung-ga-ru tại Việt Nam có thẩm quền cấp giấy tờ về hộ tịch như: Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, Giấy chứng tử,... cho công dân Hung-ga-ri tại Việt Nam.

Việc viên chức lãnh sự Cơ quan đại diện Hung-ga-ri tại Việt Nam cấp giấy tờ hộ tịch cho công dân Hung-ga-ri tại Việt Nam hoàn toàn phù hợp với pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Theo quy định tại Điều 16 Hiệp định Tương trợ xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Hung-ga-ri năm 1985 và Điều 33 Hiệp định Lãnh sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Hung-ga-ri năm 1979, các giấy tờ hộ tịch nêu trên do Cơ quan đại diện Hung-ga-ri cấp được miễn hợp pháp hóa khi sử dụng ở Việt Nam.

Xem chi tiết công văn tại đây: 0963/CV-LS-PL của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, ngày 06/4/2016.

 

Các thông tin khác