Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Học bổng toàn phần năm 2016 chương trình đào tạo sau đại học tại Quảng Tây, Trung Quốc

Sở Ngoại vụ nhận được Công văn Số: 205  /SNV-CCVC ngày 17/3/2016 về việc tuyển ứng viên tham gia học bổng toàn phần năm 2016 của chính quyền Quảng Tây - Trung Quốc dành cho tỉnh Lạng Sơn, cụ thể: 

Để triển khai việc xét tuyển cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường đại học Quảng Tây năm 2016 theo chương trình hợp tác, cấp học bổng của chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc (sau đây gọi tắt là Quảng Tây) cho tỉnh Lạng Sơn, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai tới cán bộ, công chức, viên chức kế hoạch đăng ký, xét tuyển cử đi đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Quảng Tây, Trung Quốc, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

1. Chỉ tiêu, cơ sở đào tạo

Tổng chỉ tiêu đào tạo sau đại học năm 2016 do Quảng Tây cấp học bổng cho tỉnh Lạng Sơn gồm 10 chỉ tiêu, cụ thể:

TT

Cơ sở đào tạo

Chỉ tiêu

1

Đại học Quảng Tây

02

2

Đại học Sư phạm Quảng Tây (TP.Quế Lâm)

02

3

Đại học Y khoa Quảng Tây

01

4

Đại học Dân tộc Quảng Tây

01

5

Học viện Sư phạm Quảng Tây (TP. Nam Ninh)

01

6

Học viện Nghệ thuật Quảng Tây 

01

7

Đại học Công nghệ Quế Lâm

01

8

Đại học KHKT Điện tử Quế Lâm

01

Tổng cộng:

10

(Danh mục các chuyên ngành đào tạo tham khảo tại Phụ lục đính kèm văn bản này).

2. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia dự tuyển

Cán bộ, công chức, viên chức trong các các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh đáp ứng các điều kiện:

a) Đã tốt nghiệp trình độ đại học (hệ chính quy) đối với ứng viên đăng ký đào tạo thạc sĩ; Tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đối với ứng viên đăng ký đào tạo tiến sĩ;

b) Không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc xem xét kỷ luật;

c) Trong thời gian công tác được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ;

d) Thuộc đối tượng trong kế hoạch đào tạo của cơ quan, đơn vị;

đ) Chuyên ngành đăng ký đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức;

e) Bảo đảm sức khỏe.

II. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

Cán bộ, công chức, viên chức được cử tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài được hưởng chế độ, chính sách sau:

1. Về lương và Chế độ khuyến khích đào tạo

- Hưởng 40% mức lương hiện hưởng theo quy định tại Khoản 4, Điều 8, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong thời gian học tập ở nước ngoài;

- Chế độ khuyến khích đào tạo sau đại học theo quy định tại Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh nếu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

2. Chính sách học bổng

Hưởng hỗ trợ về chính sách học bổng của các Trường đại học Quảng Tây, Trung Quốc theo Chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng đã ký kết.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đơn xin đăng ký dự tuyển của cán bộ, công chức, viên chức (có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị);

2. Đơn xin nhập học (theo Mẫu tiếng Trung – Anh gửi kèm);

3. Bản cam kết của cá nhân tiếp tục về phục vụ công tác tại địa phương sau khi hoàn thành khóa đào tạo;

4. Bằng tốt nghiệp trình độ cấp học cao nhất (bản sao chứng thực);

5. Quyết định tuyển dụng của cán bộ, công chức, viên chức (bản sao chứng thực);

6. Bản xác nhận về vị trí việc làm; kết quả công tác 03 năm liên tục gần nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

7. Giấy chứng nhận sức khoẻ có thời hạn trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp (sử dụng song ngữ Việt – Anh hoặc Việt – Trung);

8. Sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức, viên chức (theo mẫu 2c-BNV/2008);

9. Kế hoạch học tập viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh;

10. Bản photocopy hộ chiếu (sau khi có kết quả xét tuyển);

11. 02 Giấy giới thiệu của Giáo sư hoặc Phó Giáo sư có công chứng;

12. 10 tấm ảnh mới nhất cỡ 4x6.

(Hồ sơ đăng ký dự tuyển của mỗi công chức, viên chức được bỏ vào 01 phong bì đựng riêng, có kích thước 21×32 cm)

IV. TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI

1. Các cơ quan, đơn vị thông báo công khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị theo chương trình đào tạo thạc sĩ theo nội dung văn bản này;

2. Đề nghị Ban Tổ chức tỉnh ủy phối hợp triển khai thông báo chương trình học bổng Quảng Tây, Trung Quốc đến các cơ quan khối Đảng, Ủy ban mặt trận tổ quốc và Đoàn thể của tỉnh để đăng ký;

3. Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn đáp ứng, các cơ quan, đơn vị hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức lập hồ sơ dự tuyển, gửi Sở Nội vụ tổng hợp;

Văn bản kèm hồ sơ dự tuyển đăng ký tham gia đào tạo sau đại học tại Quảng Tây, Trung Quốc gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/4/2016 và theo địa chỉ thư điện tử sonoivutccc@gmail.com;

4. Trên cơ sở tổng hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Ngoại vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức xét tuyển, lựa chọn cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo tại các trường đại học Quảng Tây, Trung Quốc năm 2016.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai; trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc trao đổi với Sở Nội vụ thông qua số điện thoại Phòng Công chức, viên chức 0253 814676./.

Thông tin chi tiết xem tại:

1. Công văn số 205/SNV-CCVC ngày 17/03/2016

2. Phụ lục chuyên ngành đào tạo;

3. Các mẫu đơn kèm theo. (Tải về)