Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Bổ sung đối tượng xét tuyển đào tạo sau đại học tại ĐH Quảng Tây, Trung Quốc năm 2016

Theo thông báo của Sở Nội vụ tại Công văn số 400/SNV-CCVC ngày 27/4/2016 về việc bổ sung đối tượng xét tuyển đào tạo sau đại học tại Quảng Tây, Trung Quốc năm 2016. Sở Nội vụ thông báo bổ sung đối tượng đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ sau đại học tại Quảng Tây, Trung Quốc theo Chương trình học bổng toàn phần năm 2016, cụ thể xem chi tiết tại đây.

Các mẫu biểu kèm theo:

1. Mẫu đăng ký bổ sung đối tượng.

2. Tờ khai xin học bổng Quảng Tây.

3. Sơ yếu lí lịch.

4. Phụ lục chuyên ngành đào tạo