Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Triển khai chương trình đào tạo thạc sỹ tại Hàn Quốc

Thực hiện Bản ghi nhớ ký kết năm 2013 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về Chương trình nâng cao năng lực “CIAT”, thời gian qua hai bên đã tích cực triển khai một số nội dung hợp tác và thu được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là nội dung hợp tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, từ năm 2013 đến nay tỉnh Lạng Sơn đã cử nhiều lượt cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại Hàn Quốc để tiếp thu kiến thức và những kinh nghiệm quý báu từ quá trình phát triển kinh tế xã hội nước bạn về vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tế tại địa phương. Cũng trong khuôn khổ chương trình hợp tác này tỉnh Lạng Sơn và Văn phòng cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam đã tạo điều kiện để các đơn vị giữa hai bên có thêm sự giao lưu, kết nối nhằm tăng cường mở rộng và làm phong phú hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Lạng Sơn với tổ chức KOICA và nhiều đối tác khác của Hàn Quốc.

Từ năm 2014 đến nay, hàng năm KOICA đều thông báo các chương trình học bổng đào tạo thạc sỹ cho cán bộ tỉnh Lạng Sơn. Tranh thủ các cơ hội này tỉnh Lạng Sơn cũng đang tích cực tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ công chức được tham gia các khóa học góp phần nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo, điều hành trong cơ quan nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Riêng trong năm 2016, KOICA đã gửi thông báo về việc tổ chức 02 Chương trình học bổng đạo tạo Thạc sỹ được giảng dạy bằng tiếng Anh dành cho cán bộ, công chức tại các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam, gồm Chương trình đạo tạo Thạc sỹ trong lĩnh vực môi trường khí quyển và Chương trình đào tạo Thạc sỹ trong lĩnh vực công nghệ môi trường và hóa học. Đối với các khóa học này, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo số 1319/VP-NC ngày 31/5/2016 giao nhiệm vụ cho Sở Nội vụ chủ trì, làm đầu mối để hướng dẫn, hỗ trợ các đối tượng có đủ tiêu chuẩn và nhu cầu để đăng ký tham gia khóa học.

 (Nội dung chi tiết về chương trình học bổng cũng như các thông tin khác xem tại Công văn số 549/SNV-CCVC của Sở Nội vụ).