Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Chương trình học bổng dành cho lãnh đạo trẻ Iatss forum 2017

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn với các đối tác của Nhật Bản đã từng bước được thiết lập, phát triển và thu được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tỉnh Lạng sơn ngày càng chú trọng tăng cường, mở rộng và làm sâu sắc hơn các quan hệ hợp tác với phía bạn, tranh thủ sự hỗ trợ từ phía Nhật Bản để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương, trong đó hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đang là một trong các mục tiêu được ưu tiên hàng đầu.

          Tháng 5 năm 2016 vừa qua, Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam thuộc Trung tâm Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương đã gửi thông báo tới UBND tỉnh Lạng Sơn về Chương trình học bổng Nhật Bản dành cho các nhà lãnh đạo trẻ tiềm năng ở khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam, đối tượng là các cán bộ lãnh đạo trẻ, có kinh nghiệm công tác từ hai năm trở lên, hiện đang công tác tại các cơ quan của Đảng, Chính quyền, đoàn thể tại địa phương, ưu tiên các cán bộ đang công tác tại các cơ quan như UBND, Đoàn thanh niên, Hiệp hội doanh nghiệp và những cá nhân có tiềm năng, hiểu biết sâu sát về tình hình thực tế tại địa phương, có kỹ năng tiếng Anh tốt nhưng chưa có điều kiện học tập và làm việc tại nước ngoài. Đây là cơ hội tốt để cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ của tỉnh được tham gia nghiên cứu, học hỏi, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, tiếp thu kỹ năng lãnh đạo và kinh nghiệm quản lý từ nước bạn.

          Để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức trong tỉnh đăng ký tham dự khóa học, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh trong giai đoạn mới, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Nội vụ chủ trì, làm đầu mối thông báo và hướng dẫn các đối tượng có đủ tiêu chuẩn và nhu cầu để đăng ký tham gia khóa học ./.

 (Nội dung chi tiết về chương trình học bổng cũng như các thông tin khác xem tại Công văn số 570/SNV-CCVC của Sở Nội vụ).

Thông tin học bổng lãnh đạo trẻ tại Nhật Bản - Iatss Forum.

Lê Minh Thủy - TTTTDVĐN