Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 13 (CAEXPO 2016)

Thông tin từ Cục xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2016, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương sẽ tổ chức Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 (CAEXPO 2016) tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc). Với mục tiêu nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia, hình ảnh thương hiệu, sản phẩm Việt Nam; tăng cường xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam vào khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc và quốc tế.

           - Quy mô khoảng 100 doanh nghiệp.

          - Thời gian từ ngày 11 đến ngày 14 tháng  9 năm 2016.

          -  Đối tượng tham gia gồm các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành, các Trung tâm xúc tiến thương mại các tỉnh/thành phố, các Hiệp hội ngành hàng nếu đáp ứng được các tiêu chí do Ban Tổ chức đánh giá lựa chọn sẽ được tham gia.

           - Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 31 tháng 7 năm 2016

          Thông tin chi tiết tại website:  http://www.vietrade.gov.vn

 

Trung tâm TT&DVĐN tổng hợp. 

 

 

Các thông tin khác