Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Bộ Công an ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Ngày 05/7/2016, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 28/2016/TT-BCA về hướng dẫn thực hiện quy chế cấp và quản lý thẻ của doanh nhân APEC. Theo đó kể từ ngày 20/8/2016 Thông tư này sẽ có hiệu lực và thay thế Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 và Điều 2 Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30/01/2013 của Bộ Công an.

Xem chi tiết nội dung Thông tư tại đây: Thông tư 28/2016/TT-BCA 

 

Phùng Anh Văn - Trung tâm TT&DVĐN