Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Bộ Công an ban hành Thông tư hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam

 

Ngày 06/7/2016, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 29/2016/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam. Theo đó, kể từ ngày 20/8/2016 Thông tư này sẽ có hiệu lực và thay thế Thông tư số  27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 và Điều 1 Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30/01/2013 của Bộ Công an.

 Xem chi tiết Thông tư tại đây: 29/2016/TT-BCA

 

Phùng Anh Văn - Trung tâm TT&DVĐN