Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

Ngày 27 tháng 12 vừa qua, đại diện 08 đơn vị Cụm thi đua số 1 gồm Sở Ngoại vụ các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên đã tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 tại tỉnh Lào Cai với sự tham dự và chỉ đạo Hội nghị của các đồng chí đại diện lãnh đạo Cục thi đua khen thưởng và Cục Ngoại vụ, - Bộ Ngoại giao.

Hội nghị tổng hết thi đua khen thưởng 2016 tại tỉnh Lào Cai

Đây là Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng các Sở Ngoại vụ trong Cụm thi đua số 1 được tổ chức lần thứ 2 do Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai - Cụm trưởng năm 2016 đăng cai tổ chức (Hội nghị lần thứ nhất được tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn, do Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn - Cụm trưởng đăng cai tổ chức)

Trong năm 2016, Sở Ngoại vụ Lào Cai đã làm tốt vai trò Cụm trưởng thông qua phát động, xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch phong trào thi đua của Cụm. Kết quả có 100% đơn vị xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của năm 2016, bên cạnh đó việc tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, có sức lan tỏa rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực, động viên, tôn vinh kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc như: phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2016 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; phong trào thi đua kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; phong trào thi đua kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; phong trào thi đua chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021… Quá trình thực hiện các đơn vị đã phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Thông qua phổ biến, quán triệt thực hiện Luật thi đua khen thưởng, Nghị định của Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng và các văn bản, hướng dẫn liên quan, nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong cán bộ, công chức và người lao động đã được nâng lên rõ rệt, các hoạt động thi đua diễn ra sôi nổi, tích cực, trở thành động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn. Kết quả tổng kết phong trào thi đua năm 2016, các Sở Ngoại vụ trong Cụm đều đạt và vượt kế hoạch nhiệm vụ được giao.

Tại buổi tổng kết, bên cạnh báo cáo những kết quả đạt được, các Sở Ngoại vụ đã trao đổi, chia sẻ về những vướng mắc trong công tác đối ngoại địa phương hiện nay, đồng thời đề nghị Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, định hướng cho các địa phương để triển khai hoạt động đối ngoại phù hợp với điều kiện thực tiễn, đề xuất cấp trên tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện cơ chế chính sách, đảm bảo xây dựng được hành lang pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho cấp địa phương triển khai các hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

Hội nghị đã thống nhất các nội dung trọng tâm của năm 2017, trong đó tập trung phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn, triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại và quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ trên địa bàn, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến vận động, thu hút vốn FDI, ODA, NGO..., tăng cường quản lý tốt đường biên mốc giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Cụm đã thống nhất bình xét hình thức khen thưởng để trình Bộ Ngoại giao quyết định tặng cờ thi đua cho 02 đơn vị là Sở Ngoại vụ Lào Cai, Cao Bằng, tặng Bằng khen cho Sở Ngoại vụ Lai Châu vì có thành tích xuất sắc dẫn đầu Cụm trong năm 2016.

Ảnh: Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và ký giao ước thi đua năm 2017

Kết thúc Hội nghị, Sở Ngoại vụ các tỉnh đã ký giao ước thi đua năm 2017, Sở Ngoại vụ Lào Cai đã bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng sang Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện trong năm 2017./.

Hoàng Anh Tuấn – Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại

Các thông tin khác