Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Sở Ngoại vụ Lạng Sơn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

Chiều ngày 30/12/2016, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2016 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của năm 2017. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Hoàng Xuân Thuận, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở; đại biểu tham dự có đồng chí Tô Thị Ái, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ cùng tham gia.

 

Toàn cảnh Hội nghị CBCCVC Sở Ngoại vụ năm 2016

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ của năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016; Báo cáo công khai tài chính năm 2016; thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung nội quy hoạt động, quy chế Chi tiêu nội bộ; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2016.

Với tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu đã tập trung thảo luận và góp ý cho dự thảo Báo cáo của Hội nghị, đồng thời thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Hội nghị khẳng định, trong năm 2016 nhờ có sự đoàn kết thống nhất và nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, Sở Ngoại vụ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, công tác tham mưu ngày càng có chất lượng và mang lại hiệu quả; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được tăng cường, hoạt động của Chi bộ và các Tổ chức đoàn thể ngày càng đi vào nề nếp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Thuận, Bí thư Chi bộ - Giám đốc Sở đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời biểu dương sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, đồng chí chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục cũng như các nhiệm vụ trọng tâm cần đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa công tác đối ngoại của tỉnh ngày càng phát triển.

Thay mặt Lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Tô Thị Ái, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức đã đánh giá cao việc Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị CBCCVC thực hiện theo đúng các quy định và đáp ứng thời gian theo yêu cầu. Tiếp đó, đồng chí cũng thông báo một số nội dung chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua của Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ, đặc biệt là đã phối hợp với chính quyền cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017, đồng chí cũng chỉ đạo Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Công đoàn cấp trên phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, sửa đổi bổ sung quy chế phối hợp giữa Chính quyền cơ quan và Công đoàn cơ sở, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua trong năm 2017 và thực hiện thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2021.

Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố các Quyết định danh hiệu thi đua năm 2016, trong đó công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 06 tập thể và 28 cá nhân, công nhân danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 4 cá nhân, tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho 03 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và hoạt động Công đoàn năm 2016.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2017 trong đó đề ra chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2017 với 100% cán bộ, công chức hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó 90% trở lên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 15% trở lên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” và 01 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”; 80% đoàn viên, công đoàn đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”; 90% trở lên nữ CCVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 100% gia đình CCVCLĐ đạt tiêu chuẩn “gia đình văn hóa”; 100% tập thể đơn vị phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trong đó có 30% trở lên đạt “Tập thể lao động xuất sắc; Tập thể Sở Ngoại vụ đạt “Cờ thi đua cấp tỉnh”; Phấn đấu Chi bộ Đảng “Trong sạch vững mạnh”, Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt “Vững mạnh, xuất sắc” giữ vững danh hiệu “cơ quan an toàn về an ninh, trật tự”, “cơ quan văn hóa”./.

 

 
Một số hình ảnh trao tặng khen th
ưởng cho các  tập thể cá nhân Sở Ngoại vụ

 

Phùng Anh Văn - TTDVĐN

Các thông tin khác