Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Quy định mới về ảnh làm thủ tục cấp hộ chiếu và giới thiệu con dấu, chữ ký, chức danh của người có thẩm quyền ký quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ khi làm thủ tục xin thị thực tại các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và làm thủ tục xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế của ta cũng như của nước ngoài, ngày 02/3/2017 Bộ Ngoại giao đã có Công văn số 696/BNG-LS thông báo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức quản lý của mình khi làm thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ việc chụp ảnh  phải theo tiêu chuẩn ICAO (thời gian của ảnh chụp, cách chụp, màu sắc, chất lượng ảnh…). Bộ Ngoại giao cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khi giới thiệu con dấu, chữ ký, chức danh của người có thẩm quyền ký quyết định cho phép hoặc cử cán bộ, công chức, viên chức quản lý, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đi công tác nước ngoài phải thực hiện theo đúng biểu mẫu số 04/2016/XNC quy định tại Điều 6 Thông tư 03/2016/TT-BNG ngày 30/6 /2016 của Bộ Ngoại giao./.

Xem chi tiết nội dung công văn số 696/BNG-LS tại đây

Các thông tin khác