Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ tại Hàn Quốc năm 2017

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn với các đối tác của Hàn Quốc, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Văn phòng hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam – KOICA đã gửi thông báo về Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ tại Hàn Quốc năm 2017 để tỉnh Lạng Sơn lựa chọn, cử ứng viên đăng ký tham dự. Theo đó, các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức đặc thù đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh nếu có nhu cầu, đáp ứng đủ các điều kiện của KOICA và của tỉnh sẽ được xem xét làm thủ tục và cử đi học tại Hàn Quốc.

UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Công văn chỉ đạo, giao các cơ quan tham mưu: Sở Ngoại vụ và Sở Nội vụ tỉnh triển khai việc thông báo, hướng dẫn thủ tục đăng ký, gửi hồ sơ tham dự trước thời hạn 10/4/2017.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình và các thủ tục đăng ký, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ:

- Sở Ngoại vụ Lạng Sơn, địa chỉ: Số 6, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Văn phòng KOICA Việt Nam (gặp bà Mỹ Thanh, điện thoại: 04 3831 6911(125) hoặc email: thanhkoica@gmail.com).

Xem chi tiết chương trình đào tạo tại đây (kèm theo công văn số 895/VP-NC của  UBND tỉnh ngày 29/3/2017  và công văn số 283/SNV-CCVC của Sở Nội vụ ngày 05/4/2017)