Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Đoàn công tác Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc tại Sở Ngoại vụ

Ngày 23/6/2017, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn và đại diện Lãnh đạo UBND các huyện biên giới đã có buổi làm việc với Sở Ngoại vụ để đánh giá tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Sở Ngoại vụ. Tham dự và làm việc với Đoàn công tác có Ban lãnh đạo Sở và đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND khẳng định tỉnh Lạng Sơn xác định rõ ý nghĩa, vai trò quan trọng của công tác đối ngoại địa phương trong thời kỳ mới với những yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động đối ngoại đặc thù đặt ra cho một tỉnh có trên 231km đường biên giới với Quảng Tây, Trung Quốc. Trong thời gian qua tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo sát sao và ghi nhận những kết quả tích cực cũng như nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại của Sở Ngoại vụ. Bên cạnh đó đồng chí cũng nêu rõ những hạn chế cần tiếp tục khắc phục và những yêu cầu về sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên của tất cả các ngành nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối ngoại của tỉnh.

Đ/c Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại Sở Ngoại vụ

Thay mặt Lãnh đạo Sở, đồng chí Hoàng Xuân Thuận – Giám đốc Sở đã báo cáo kết quả, nhiệm vụ công tác đối ngoại trong 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện. Báo cáo cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2017 công tác đối ngoại của tỉnh đã được Sở Ngoại vụ và các ngành, đơn vị liên quan chủ động tham mưu triển khai tích cực, đồng bộ, đúng hướng, có trọng tâm trọng điểm, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện trên nhiều mặt như: Quan hệ hữu nghị hợp tác với Quảng Tây, Trung Quốc tiếp tục được tăng cường, thúc đẩy đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực; quan hệ hợp tác giữa Lạng Sơn với một số đối tác quan trọng các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản và các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện nước ngoài tiếp tục được duy trì, mở rộng; công tác ngoại giao kinh tế, hội nhập quốc tế, xúc tiến đầu tư, vận động thu hút các nguồn viện trợ nước ngoài tiếp tục được chủ động thực hiện; kết quả hoạt động đối ngoại đã đóng góp tích cực trong việc giữ môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững chủ quyền biên giới lãnh thổ, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, phát huy lợi thế cửa khẩu; chủ động tích cực hội nhập quốc tế, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh những mặt thuận lợi, công tác đối ngoại vẫn còn một số những khó khăn vướng mắc như việc thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hợp tác kinh tế quốc tế với các nước ở Châu Âu và các nước phát triển Nhật Bản, Hàn Quốc... vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra, một số mặt liên quan đến năng lực tiếp nhận, hợp tác quốc tế của tỉnh còn hạn chế, việc đề xuất kêu gọi dự án đầu tư còn dàn trải, hiệu quả chưa cao.

 Cũng tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và các Sở, ban ngành, các huyện biên giới đã cùng phân tích, đánh giá về những kết quả công tác đối ngoại của tỉnh liên quan đến nhiều lĩnh vực, đồng thời chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện và nêu những đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, định hướng trong công tác phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong thời gian tới.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác đối ngoại trong thời gian tiếp theo, giao Sở Ngoại vụ phối hợp với các ngành và đơn vị liên quan chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy các hoạt động đối ngoại của tỉnh, sớm khắc phục một số mặt còn hạn chế. Đồng chí cũng yêu cầu Sở Ngoại vụ và các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao và của tỉnh, phát huy thành tích đạt được, chủ động làm tốt các nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ về công tác đối ngoại trong tình hình mới, qua đó phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương./.

Phùng Anh Văn - TTTTDV&ĐN

Các thông tin khác