Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Đoàn đại biểu tỉnh tham dự Diễn đàn tỉnh trưởng hành lang kinh tế các nước tiểu vùng sông Mê Công mở rộng năm 2017 tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

 Nhận lời mời của Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), từ ngày 09/6/2017 đến ngày 12/6/2017, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dẫn đầu Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn tham dự Diễn đàn Tỉnh trưởng hành lang kinh tế các nước tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS) năm 2017 tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã hội kiến với Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam và Trưởng các đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố thuộc hành lang kinh tế GMS và tham dự Diễn đàn tỉnh trưởng hành lang kinh tế các nước tiểu vùng sông Mê Công mở rộng năm 2017 với bài phát biểu về 02 nội dung: Hợp tác kết nối giao thông và Hợp tác kinh tế xuyên biên giới. Tại Diễn đàn, Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn đã được chia xẻ những kinh nghiệm quý trong việc xây dựng hành lang kinh tế GMS của các tỉnh, thành phố thuộc Hành lang kinh tế các nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng qua các bài phát biểu của Trưởng đoàn các tỉnh, thành phố thuộc hành lang kinh tế GMS về các nội dung hợp tác thuộc các lĩnh vực: Kết nối giao thông, Năng lượng mới, Kinh tế xuyên biên giới, Nông nghiệp và du lịch, Đề xuất dự án xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các đề xuất dự án cho “Danh mục dự án hợp tác Diễn đàn tỉnh trưởng hành lang kinh tế các nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng năm 2017”. Bên cạnh đó, Đoàn cũng tiếp cận, trao đổi với một số đại biểu đến từ các nước thuộc hành lang kinh tế GMS về kinh nghiệm trong việc phát triển kinh tế cửa khẩu.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tham dự Diễn đàn 

Diễn đàn tỉnh trưởng hành lang kinh tế các nước tiểu vùng sông Mê Công mở rộng năm 2017 tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã thành công tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội mới trong việc giao lưu hợp tác giữa chính quyền các địa phương dọc theo tuyến Hành lang kinh tế GMS, góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy nhằm củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc và các nước trong khu vực./.

Phạm Thị Hương - Phòng HTQT.

Các thông tin khác