Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Sở Ngoại vụ năm 2017

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn thông báo một số nội dung tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: Nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2017 tại Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ Lạng Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 gồm 01 chỉ tiêu (Có biểu chi tiết đính kèm)

Chi tiết xem tại Thông báo về việc tuyển dụng viên chức 2017

Trân trọng thông báo!