Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 2007

Ngày 18/10/2017, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh Ký kêt và thực hiện thỏa thuận quốc tế 2007, kết hợp tập huấn công tác điều ước quốc tế tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Hoài Trung, Uỷ viên Trung ương đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Lê Thị Tuyết Mai, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao; đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương. 

Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh thỏa thuận quốc tế nhằm mục đích đánh giá kết quả, hạn chế, vướng mắc trong việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong những năm qua. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Chung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã đánh giá sơ bộ kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 10 năm qua, khẳng định vai trò của các cơ quan trung ương và địa phương trong việc thúc đẩy hội nhập quốc tế thông qua ký kết điều ước và thỏa thuận quốc tế với nhiều đối tác trên thế giới. Hội nghị cũng là dịp để các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế tại địa phương.      

Đồng chí Lê Hoài Trung, Uỷ viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo dẫn đề tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh Thỏa thuận quốc tế 2007; Tình hình triển khai Chỉ thị số 22/CT-TTG ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế; Trình tự, thủ tục ký kết điều ước quốc tế theo Luật Điều ước quốc tế 2016; Kỹ năng xây dựng Báo cáo đánh giá sự phù hợp của Điều ước quốc tế với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Kỹ năng soạn thảo thỏa thuận quốc tế.

Về phía tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Trịnh Tuyết Mai, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đã trình bày tham luận báo cáo tình hình kết quả thực hiện thỏa thuận quốc tế của tỉnh Lạng Sơn trong 10 năm vừa qua, cũng như những tồn tại hạn chế, khó khăn nhất định trong công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của tỉnh. Đồng thời, kiến nghị đề xuất với Bộ Ngoại giao về việc tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với UBND các tỉnh trong việc triển khai công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế để đảm bảo thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế; nghiên cứu đề xuất chỉnh sửa bổ sung quy định hướng dẫn về ký kết thỏa thuận quốc tế cho các cơ quan tổ chức dưới cấp tỉnh trong dự thảo Luật ký kết thỏa thuận quốc tế; tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn về công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế cho địa phương…

Đại diện Sở Ngoại vụ Lạng Sơn phát biểu tham luận tại Hội nghị

 

Bên cạnh đó cũng đề nghị các cơ quan Trung ương đặc biệt là các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các Cục, Vụ của Bộ Ngoại giao hỗ trợ kết nối và giới thiệu cho địa phương các tổ chức, địa phương nước ngoài để tiến hành trao đổi, đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực mà địa phương có tiềm năng, ưu thế qua đó mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

                                                                               

Bài và Ảnh: Đào Thị Ánh – HTQT.

Các thông tin khác