Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

Phiên họp vòng 8 Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt – Trung

Thực hiện các nhiệm vụ, điều lệ hoạt động theo Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, phiên họp vòng 8 Uỷ ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc đã diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 01/12/2017 tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Trưởng đoàn phía Việt Nam là ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao; Trưởng đoàn phía Trung Quốc là bà Hạ Tương Kỳ, Chủ tịch Phân ban Trung Quốc, Tham tán Vụ Biên giới và Biển, Bộ Ngoại giao.

Phiên họp diễn ra trong không khí hữu nghị, thẳng thắn và đạt nhiều nhận thức chung quan trọng. Hai bên điểm lại và cùng nhất trí đánh giá trong năm 2017, cơ chế Ủy ban liên hợp đã vận hành thông suốt, đạt nhiều thành quả nổi bật trong công tác quản lý biên giới, các cơ quan chức năng quản lý biên giới các cấp hai Bên đã phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời và thỏa đáng các vụ việc xảy ra trên biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác; tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác, giao lưu hữu nghị, thúc đẩy cùng phát triển ở khu vực biên giới hai nước.

 

Toàn cảnh phiên họp vòng 8 Ủy ban liên hợp biên giới Việt - Trung

Hai bên cũng đi sâu trao đổi, thống nhất các biện pháp hợp tác quản lý biên giới trong năm 2018, thảo luận và trao đổi kế hoạch công tác năm 2018 của Ủy ban liên hợp và nhất trí Hội nghị Uỷ ban liên hợp lần thứ 9 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc trong năm 2018.

 Đối với tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2017 thực hiện công tác quản lý, bảo vệ biên giới theo các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền, công tác quản lý biên giới đã từng bước đi vào quy phạm hoá, pháp chế hoá và chế độ hoá, các sự việc trên biên giới đã được hạn chế ở mức thấp nhất và được giải quyết ổn thoả qua việc hợp tác trao đổi trên tinh thần hữu nghị, hợp tác; tư tưởng và đời sống nhân dân khu vực biên giới ổn định; an ninh, trật tự khu vực biên giới được đảm bảo; quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa tỉnh Lạng Sơn  và Quảng Tây (Trung Quốc) được tăng cường và đẩy mạnh, góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Trưởng đoàn đại biểu hai Bên trao quà lưu niệm

 

Bài và ảnh: Bùi Thị Minh Phương - P.QLBG.

 

 

Các thông tin khác