Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội !

LIÊN KẾT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Free Hit Counter

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI

Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại được thành lập theo Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Trung tâm thực hiện chức năng tổ chức thông tin tuyên truyền đối ngoại; hỗ trợ việc triển khai thực hiện các chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh; tư vấn, cung cấp dịch vụ thông tin, xúc tiến các hoạt động đối ngoại, kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại và các dịch vụ đối ngoại khác đáp ứng các nhu cầu hợp pháp của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài và công dân Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn có tên giao dịch tiếng Anh: LANGSON FOREIGN AFFAIRS SERVICE AND INFORMATION CENTRE.

- Tên giao dịch viết tắt: LAFASIC.

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm

1. Vị trí:

        Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

2. Chức năng

          Trung tâm thực hiện chức năng tổ chức thông tin tuyên truyền đối ngoại; hỗ trợ việc triển khai thực hiện các chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh; tư vấn, cung cấp dịch vụ thông tin, xúc tiến các hoạt động đối ngoại, kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại và các dịch vụ đối ngoại khác đáp ứng các nhu cầu hợp pháp của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài và công dân Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế trên địa bàn tỉnh.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

          3.1. Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác thông tin, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại hàng năm của tỉnh thuộc trách nhiệm của Sở Ngoại vụ. Quản lý, vận hành, khai thác và phát triển Trang thông tin đối ngoại của tỉnh, xây dựng và tổ chức phát hành các ấn phẩm thông tin đối ngoại của tỉnh.

          3.2. Hỗ trợ các Sở, Ban, ngành, các huyện, thành phố và các đoàn thể xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm, tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài và đón tiếp các đoàn nước ngoài vào làm việc theo chương trình, kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

          3.3. Cung cấp tư vấn thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động đối ngoại như: Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; vận động viện trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tổ chức các hội thảo, hội nghị quốc tế trong và ngoài nước.

          3.4. Tư vấn làm thủ tục xuất nhập cảnh, cung cấp dịch vụ làm hộ chiếu, visa, chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch vụ hợp tác xuất khẩu lao động, thuê đất, thuê văn phòng, thuê nhà, thuê lao động và các dịch vụ có yếu tố nước ngoài khác.

          3.5. Biên dịch các văn bản, văn kiện, tài liệu, dự án từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài và ngược lại; cung cấp phiên dịch cho các đoàn ra nước ngoài, các hội nghị, hội thảo quốc tế và các buổi đón tiếp và làm việc với người nước ngoài.

          3.6. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quan hệ quốc tế, ngoại ngữ; phối hợp với các trường, trung tâm đào tạo tổ chức các khóa đào tạo về đàm phán ngoại giao, lễ tân ngoại giao.

           3.7Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

           3.8. Thực hiện các nhiệm vụ thông tin và dịch vụ đối ngoại khác.